پنل مدیر

موضوع فعالیت شرکتهای تعاونی تولیدی توزیعی

1-تامین واداره واحد/مجتمع..........................................................در زمینه:

عمرانی= جوی وجدول –کوپال ریزی –تسطیح وخاک برداری-جمع اوری پسماند ها و تولیدبلوک –تامین مصالح –تجهیزات وماشین الات وتاسیسات وغیره...

با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت وتخصص اعضا و فروش محصولات تولیدی/عرضه خدمات.

2-انجام سایر فعالیت های مرتبط با اهداف شرکت.

تبصره 1:

 شرکت میتواند برای اجرای طرح مصوب و مواردمندرج دربالا با رعایت مقررات و اساسنامه و قرار داد های منعقده از سرمایه و ذخایرموجود :اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی و عمومی تعاونی صندوق تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر هدایای نقدی و جنسی افرادو موسسات استفاده نمود واقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید.

تبصره2:

درصورتی که از طریق ارگان دولتی و یاعمومی ذیربط و مقرراتی در زمینه نوع ونحوه کار واشتغال وسایل تجهیزات و تاسیسات واماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوطه وضع شده باشد . شرکت مکلف به رعایت آنهاست.

تبصره 3:

شرکت می تواند مصالح ، وسایل ، تجهیزات ، ماشین آلات ، تأسیسات ، انبارها و کارگاه ها و دیگر نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تأمین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در مؤسسه تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی، سرمایه گذاری کند و با اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی نماید.

تبصره 4:

شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت و در صورت وجود تولیدات، با رعایت مقررات اقدام به صدور آنها به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهای خود را از خارج تأمین کند. همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی ، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور ، تولیدات خود را عرضه نماید.

تبصره 5:

شرکت ملکف است در جهت ارتقاء دانش و مهارت های فنی و شغلی اعضای خود با دستگاه ها و مؤسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هیأت مدیره ، مدیر عامل، بازرس/بازرسان و دیگر اعضاء را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوطه فراهم نماید.


عضویت در خبرنامه


برای عضویت در خبرنامه و دریافت جدیدترین مطالب ایمیل خود را وارد کنید

مجوزها


با ما در ارتباط باشید


تماس با ما
تیم ما