پنل مدیر
سال رونق تولید گرامی بادلینک های مرتبط


اساسنامه شركت نگین کاشانه امین


مايه الفت بود و  اتحاد

قرآن كريم همه مومنان را به همكاري و همدلي در امور خير و رعايت تقوي فرا خوانده است . با الهام از اين اصل مقدس ، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، سعي بر تحقق اين فراخوان الهي دارد . بر اين پايه ، اصول 43 و 44 قانون اساسي ، رسالت سنگين تحقق عدالت اقتصادي و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص را تامين مي كند و زمينه را براي جلوگيري از تبديل دولت به يك « كارفرماي بزرگ مطلق » آماده مي سازد حال بر يك يك اعضاي شركت نگین کاشانه امین است تا با همراهي و همدلي و حس تعاون ومعاضدت به گسترش اين فكر ، عمل به اين انديشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه شركت نگین کاشانه امین  مي باشد كه بر اساس قانون بخش شرکت اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سيزدهم شهريور سال 1370 واصلاحیه پنجم مهرماه 1377وهفدهم اردیبهشت 1393،كه ملهم از اصول 43 و 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد تهيه و تنظيم گرديده و به عنوان يك ميثاق و سند همكاري مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصويب آنها رسيده است .

اعضاي شرکت  در آغاز اين همكاري خجسته و مشاركت مبارك كه « آزادانه و با اختيار كامل » و با قبول سهم در «مشاركت اقتصادي » آنرا پذيرفته اند ، تعهد مي نمايد كه ضمن انجام وظيفه در قبال مسئوليت خود ، با رعايت « حقوق مساوي اعضاء» كوشش فردي و تلاش همگاني شان را همراه با « كسب علم و آگهي و بكار گيري مستمر دانش روز » براي موفقيت هر چه بيشتر اهداف اين همياري و مشاركت با تاكيد بر « خود گرداني و خود اتكايي» بكار گيرد . باشد كه در راستاي تحقق هدف هاي تعاوني و با عنايت به اصول عمومي همياري و تعاون كه در فرهنگ اسلامي و ايراني ،‌ريشه اي پابرجا و پيشينه اي ديرينه دارد ، شاهد گامهاي استوار و دستان پر توان تك تك اعضاء باشيم كه همدلانه براي رشد و توسعه فرهنگ تعاوني و گسترش روحيه مشاركت جو و مشاركت پذير ، فعالانه دست بهم داده اند و مي كوشند تا همسو و هم جهت « در كنار كليه تعاونگران كشور» در جهت ايجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نياز مردم و راه اندازي چرخهاي توليد و خدمات با افزايش بهره وري و بكارگيري پس اندازهاي هر چند مختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي ،‌« ياري رسان جامعه» و دولت نيز باشند .  


( total 7 )


عضویت در خبرنامه


برای عضویت در خبرنامه و دریافت جدیدترین مطالب ایمیل خود را وارد کنید

مجوزها


با ما در ارتباط باشید


تماس با ما
تیم ما